Twórcy konstytucji

Wszystkie zamieszczone zdjęcia pochodzą ze strony http://www.wikipedia.org/ i zostały zaprezentowane dla celów edukacyjnych
Stanisław August Poniatowski:
·         Ostatni król Polski
·         Wprowadzony na tron dzięki poparciu Katarzyny II
·         Założył Szkołę Rycerską
·         Założył pismo Monitor propagujące reformy
·         Był mecenasem sztuki – na obiadach czwartkowych gościł przedstawicieli świata kultury i wybitne postaci polskiego oświecenia
·         Był jednym z autorów Konstytucji 3 maja
·         Przystąpił do konfederacji targowickiej

Hugo Kołłątaj:

·         Czołowy ideolog polskiego oświecenia
·         Ksiądz
·         Rektor i reformator Akademii Krakowskiej
·         Działacz KEN i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
·         Pisarz i publicysta: Do Stanisława Małachowskiego [...] Anonima listów kilka (plan reform Konstytucji)
·         Przywódca pro-reformatorskiego stronnictwa Kuźnica Kołłątajowska

Ignacy Potocki:
·         Czołowy działacz obozu reform w czasie Sejmu Wielkiego
·         Marszałek wielki litewski
·         Działacz KEN
·         Inicjator Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych

Stanisław Staszic
·         Polski działacz oświeceniowy
·         Ksiądz, pisarz, publicysta: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (jak uratować zagrożony utratą niepodległości kraj), Przestrogi dla Polski
·         Działał na rzecz rozwoju przemysłu
·         Propagator i zwolennik reform

Stanisław Małachowski:
·         Polityk, marszałek Sejmu Czteroletniego
·         Zwolennik
·         W jego mieszkaniu (Pałacu Czapskiego) redagowano na tajnych zebraniach tekst konstytucji